Derfor bør du foretage et sundhedstjek af dit tag

Derfor bør du foretage et sundhedstjek af dit tag

Der kan vente ubehagelige og potentielt meget dyre overraskelser, hvis taget ikke har fået løbende eftersyn og vedligeholdelse.

- Ofte går det galt, fordi taget simpelthen bliver glemt i hverdagen og i den løbende vedligeholdelse af en bygning. Ude af øje ude af sind.
- Løs problemet med en tagserviceaftale fra os. Så overlader du opfølgningen og inspektionen af ​​taget til nogle af Nordens mest erfarne og vidende tageksperter.
- Vi bliver tagets praktiserende læge: Vi undersøger løbende tagets tilstand for dig i henhold til overenskomsten og behandler både milde symptomer og mere alvorlige sygdomstegn.

arrow_downward

Hvad er tag eftersyn?

Vi er eksperter i tagdækning. Vi tilbyder tilstandsrapporter og tagserviceaftaler til ejendomsselskaber, virksomheder med egne ejendomme (for eksempel butikscentre og butikker, logistik- og lagerbygninger), boligforeninger og ejerlejligheder.

Tilstandsrapporter:
Vores tilstandsrapporter giver et billede af den aktuelle situation på taget, herunder forventet restlevetid, tilstand på afløb, fuger og gennemføringer, kontrol af beslag og fugtkontrol. Vi tjekker også om sikkerhedsudstyr er i overensstemmelse med forskrifterne og laver vurderinger af om taget kan holde til fremtidens ekstreme vejr.

Serviceaftaler:
Med en serviceaftale får du løbende eftersyn af taget, og får et grundlag for at forudsige fremtidige behov for vedligeholdelse og istandsættelse. Mindre skader vil løbende blive opdaget, inden de får lov til at udvikle sig, og behovet for større tiltag vil blive afsløret og kan håndteres, før det får omfattende og omkostningsfulde konsekvenser.

Service:
Ved servicering udbedres og repareres fejl og mangler, der opdages ved inspektion. Arbejdet er tilbudsbaseret.

Faldsikring:
De fleste tage mangler det nødvendige sikkerhedsudstyr, som er påkrævet, når det kommer til færdsel på tage. Ved faldhøjder over to meter skal der monteres godkendt faldsikring efter bygningsejerens forskrifter. Montøren og den, der udfører eftersyn og kontrol af faldsikring, skal være godkendt af faldsikringsleverandør eller producent.

Spisskompetanse på tak