SolarPlatform - Kontinuerlig, sikker strømproduktion på flade tage

SolarPlatform - Kontinuerlig, sikker strømproduktion på flade tage

Mange spørger sig selv "hvornår har vi fået overskud på anlægget?" Men, det rigtige spørgsmål er "hvor mange år kan vi tjene penge på anlægget?" Som kunde hos Protan Entreprenør får du en tagkonstruktion, der kan tåle vægten og belastningen fra solpaneler. Derudover kan du bestille skinner og stativer færdigmonteret, klar til at sætte panelerne på plads. Især i logistik- og lagerbygninger, større haller og andre ejendomme med store, flade tage, vil det være en god investering at installere solcelleanlæg fra os. Ved at anvende Protan Entreprenør til planlægning og udførelse af både ydertag og solenergianlæg sørger kunden for sine garantier for ydertagets levetid, tæthed og funktion.

arrow_downward

Hvorfor vælge SolarPlatform?

  • SolarPlatform - består af korrekt opbygning af ydertagsløsningen leveret med færdigt montagesystem klar til montage af paneler.
  • SolarPlatform - er kompatibel med alle ballasterede solenergisystemer på både nybyggeri og rehabilitering.
  • SolarPlatform - garanterer et tæt tag efter færdiggørelse af solenergimontage.
  • SolarPlatform - tager sig af alle synergieffekter ved at udføre tagdækning samtidig med installation af solenergianlægget.
  • SolarPlatform - kan så at sige installeres hele året rundt uanset vejrforhold.
  • SolarPlatform - er nøglen til en tidligere opstart af din strømproduktion.
  • SolarPlatform - kan kun monteres af vores egne dygtige tagdækkere.
  • SolarPlatform - med en vedligeholdelses- og eftersynsaftale kan vores kunder få 20 års taggaranti.
  • SolarPlatform - udføres af Nordens største tagentreprenør: Protan Contracting i Norge, Sverige og Danmark.

Høje elpriser og det grønne skifte har ført til en eksplosiv efterspørgsel efter løsninger til solenergi på både nye og eksisterende tage.

Især i logistik- og lagerbygninger, større haller og andre ejendomme med store, flade tage, vil det være en god investering at installere solcelleanlæg fra Protan Entreprenør.

Samtidig vil et solcelleanlæg kræve korrekt montering og korrekt planlægning for ikke at beskadige eksisterende eller nye tagflader og konstruktion. Det er derfor vigtigt, at taget dimensioneres og tilpasses solsystemet, samtidig med at selve tagfladen og tagbeklædningen forbliver tæt og uden punkteringer og andre skader.

Sådan sparer du endnu mere

At lykkes med en god og langsigtet investering i strømproduktion på flade tage handler om mere end at beregne selve solsystemet.

Ved at anvende Protan Entreprenør til udførelse af både ydertag og montagesystem sørger kunden for sine garantier for ydertagets levetid, tæthed og funktion og dermed også den kontinuerlige produktion af strøm.

Der er også store synergieffekter ved at installere solenergipanelerne parallelt med selve tagmontagen. Vi udnytter herefter alle rignings- og montageomkostninger optimalt, i samarbejde med den valgte solenergileverandør.

Dette udføres med vores egne professionelle tagdækkere, der sikrer sikkerhed, kvalitet og fremdrift på et professionelt niveau gennem hele leverancen.

Derfor er god planlægning vigtig

Selve solsystemet er monteret med en ballastløsning. Korrekt planlægning er vigtig, fordi vægten af ​​solcelleanlægget vil påvirke tagets bæreevne over tid.

Et solcelleanlæg kan som udgangspunkt monteres på et eksisterende tag, og så skal man lave nye beregninger og eventuelt tage tag om eller lave andre nødvendige tilpasninger. For en eksisterende bygning med et stort tagareal, der alligevel skal tages om, vil det være en investering for fremtiden, at det udvendige tag allerede på sigt er kompatibelt med et solcelleanlæg.

Øg solreflektion med Cool Roof

Protan Cool Roof er et system, der anvender hvid tagbeklædning med en dokumenteret høj solreflektansværdi (SRI - Solar Reflectance Index) - og reduceret kølebehov.

Foto: SOLTOP Energie