_EEW0450.jpg

Høj radonmodstand med Protan RadonSafe

Protan RadonSafe er en lufttæt og stærk radonmembran, der beskytter bygninger mod radongas fra jorden. Det er lovpligtigt at have radonsikring i nye bygninger, hvor folk skal opholde sig.

arrow_downward

Radonsikring

Protan RadonSafe er en stærk og lufttæt radonmembran, der beskytter bygninger mod radongas fra undergrunden. RadonSafe, som er lavet af polyesterforstærket termoplastisk polyolefin, giver høj radonmodstand ved at forhindre radongas i at sive op fra jorden.

Membranens samlinger svejses med varm luft, hvilket sikrer holdbarhed og tæt forsegling. Membraner samlet på denne måde er typisk langt mere lufttætte end dem uden svejsede samlinger.

Hvis din bygning ikke er radonbeskyttet, er der ingen grund til at vente: Protan RadonSafe kan monteres året rundt i al slags vejr.

protan_radonsperre_sveis.jpg

Hvorfor du skal have radonsikring?

I Danmark har vi nogen steder i landet høje koncentrationer radon i undergrunden. Målinger viser, at mange bygninger har en radonkoncentration i indendørsluften der ligger over det anbefalede niveau på 100 Bz/m2.

Hvad er radon?

Radon forekommer naturligt i undergrunden og findes overalt i Danmark. Det er en radioaktivt gasart, der kan trænge op i din bolig gennem revner og sprækker i boligens fundament, gulve, betondæk, kældergulvet, ydervægge i kælderen og utætheder i rør gennemførelsen i fundamentet mm. Radon kan hverken mærkes, smages, ses, lugtes eller føles – derfor kan det være svært at vide, om radonniveauet er over grænsen niveauet i din bolig. Det afgørende for beboernes sundhed er, hvor høj koncentration af radon er i boligen.

Hvornår skal du gøre noget?

Siden 2010 har Bygningsreglementet stillet krav til, at radonkoncentrationen i nye huse ikke må overstige 100 Bq/m³ af hensyn til folkesundheden.

Det er derfor obligatorisk at sikre boligen mod radon.

Fordeler med Protan RadonSafe

100% stamt.
God holdbarhed og sikker montering.
Stærke og homogene led.

Monteret i alle vejrforhold.
Svejs med varmluft.
Godkendt i alle brugergrupper.

Radongassen trænger let igennem selv de mindste revner og utætheder. Da den er usynlig og lugtfri, er der ingen fysiske tegn på, at koncentrationen er farlig høj. Det er derfor yderst vigtigt, at radonsikring udføres af erfarne og dygtige installatører. Vi anbefaler at bruge radonfugemasse i installationen.

SINTEF-godkendt radonspærre

Protan RadonSafe kan bruges til beskyttelse mod radon i brugsgruppe A, B og C. Det har

Anvendelsesgruppe A: Membranen placeres i byggegruben på et jævnt underlag.
Anvendelsesgruppe B: Membranen placeres på et udjævnet underlag af isolering.
Anvendelsesgruppe C: Membranen placeres på en færdigudjævnet betonplade eller lignende.

Protan RadonSafe har tilbehør, der sikrer, at vanskelige detaljer let forsegles under installationen. Dette omfatter:

Præfabrikeret indvendigt hjørne i radonmembran.
Præfabrikerede rørgennemføringer i radonmembran i flere dimensioner.
Radon absorption.
Radonbrønd, der fungerer som et afløb, der bortleder vand i byggeperioden og eventuelt udtømmer det i bygningens levetid. 

Fakta om radon

Radon (Rn 222) er en radioaktiv, usynlig og lugtfri ædelgas, der kontinuerligt dannes af uran. Uran forekommer naturligt i mange af vores bjergarter, såsom alunskifer, granit og granitisk gnejs.

Uran er radioaktivt og nedbrydes meget langsomt med en halveringstid på fire milliarder år. Over en længere periode nedbrydes uran til blandt andet radon. Radon nedbrydes til gengæld hurtigt til restprodukterne bismuth, polonium og bly med en halveringstid på 3,8 dage. Det er overgangen fra radon til restprodukterne, der er skadelig for mennesker.